Zgiełk ulicy, dźwięki aut dobiegające z pobliskiego skrzyżowania, przejeżdżające nieopodal pociągi, a nawet odgłosy bawiących się dzieci – wszechobecny hałas dokucza nam stanowczo za często. Dlatego warto chronić się przed hałasem. Szyby dźwiękochłonne są znacznie grubsze, a zarazem cięższe od standardowych (ze względu na właściwości szkła). Takie szyby mogą być wykonane ze szkła zwykłego, hartowanego lub laminowanego (dwie tafle lub więcej, połączone folią PVB Właściwie w każdym oknie jedna z szyb powinna być grubsza od drugiej przynajmniej o 50%, co umożliwia skuteczne tłumienie dźwięków o różnej częstotliwości. Szyby dźwiękochłonne marki Effector są jednym ze skuteczniejszych sposobów radzenia sobie ze zbyt głośnymi dźwiękami. Miarą właściwości akustycznych szyb zespolonych jest ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw. Wyznacza się go badawczo w akredytowanych laboratoriach akustycznych, w zgodzie ze stosownymi normami, określając tłumienie dla poszczególnych pasm widma od 100 do 3150 Hz. Stosowane w budownictwie szyby zespolone mogą osiągać izolacyjność akustyczną Rw>50dB. Taki efekt można uzyskać przy pomocy następujących sposobów:

  • użycia co najmniej jednej tafli szkła o dużym ciężarze powierzchniowym (np. szkło 6 mm lub grubsze),
  • zastosowanie tafli szkła o różnej sprężystości, a tym samym wykorzystanie właściwości tłumiących szkła klejonego (bezpiecznego),
  • zróżnicowanie grubości szkła. Efekt poprawy tłumienia uzyskujemy, gdy obie tafle różnią się grubością o przynajmniej 50% (np. szkło float 4 mm i szkło float 6 mm). W ten sposób można uzyskać poprawę tłumienia o 2-5 dB. Jest to razem jedna z najbardziej przystępnych metod poprawy własności akustycznych szyby zespolonej,
  • wypełnienie przestrzeni międzyszybowej gazem ciężkim. Warto wiedzieć, że wypełnienie przestrzeni międzyszybowej argonem nie wpływa na własności akustyczne szyby. Sposób instalacji szyby nie zmienia izolacji dźwiękowej – i tak w zestawie 44.4/16/4 szyba klejona, antywłamaniowa może być zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna.

Przykłady szyb dźwiękochłonnych marki Effector, oferowanych przez firmę Effect Glass:

Budowa

szkło 1

ramka

szkło 2

ramka

szkło 3

Rw

C

Ctr

Ra1

Ra2

Ug PN-EN 673

Grubość mm

Waga kg/m2

1 kom

4

16ar

4 LE

-

-

30

-1

-3

29

27

1,1

24

30

1 kom

6

16ar

4 LE

-

-

35

-2

-6

33

29

1,1

26

35

1 kom

4

12ar

8 LE

-

-

36

-2

-5

34

31

1,3

24

20

1 kom

4

16ar

8 LE

-

-

36

-2

-5

34

31

1,1

28

23

1 kom

4

16ar

44.2 LE

-

-

37

-2

-6

35

31

1,1

28,8

31

1 kom

8

16ar

4 LE

-

-

37

-2

-6

35

31

1,1

28

30

1 kom

8

16ar

44.2 LE

-

-

37

-2

-5

35

32

1,1

32,8

41

1 kom

10

16ar

4 LE

-

-

38

-2

-6

36

32

1,1

30

35

1 kom

6

16ar

44.2 silance LE

-

-

39

-1

-5

38

34

1,1

30,8

40

1 kom

44.4

16ar

6 LE

-

-

39

 

 

 

 

1,1

31,6

37

1 kom

6

16ar

44.1 Silance LE

-

-

40

-2

-6

38

34

1,1

30,4

35

1 kom

10

16

44.2 LE

-

-

40

-2

-5

38

35

1,1

34,8

46

1 kom

55.2

20ar

6 LE

-

-

40

-1

-5

39

35

1,1

36,8

41

1 kom

8

15ar

55.2 LE

-

-

41

-2

-5

39

36

1,1

33,8

46

1 kom

10

12

44.2 silance LE

-

-

42

-1

-4

41

38

1,3

30,8

46

1 kom

44.2

16ar

33.1 LE

-

-

42

-2

-7

40

35

1,1

31,2

36

1 kom

10

16

44.1 Silance LE

-

-

43

-1

-5

42

38

1,1

34,4

45

1 kom

10

20

44.1 Silance LE

-

-

45

-1

-5

44

40

1,1

38,4

45

1 kom

44.2 Silance LE

20ar

66.2 Silance

-

-

49

-2

-6

47

43

1,1

41,6

52

1 kom

44.2 Silance LE

24ar

66.2 Silance

-

-

50

-2

-7

48

43

1,2

45,6

52

2 kom

4 LE

12ar

4

12ar

4 LE

31

-1

-5

30

26

0,7

36

30

2 kom

4 LE

16ar

4

16ar

4 LE

32

-2

-5

30

27

0,6

44

30

2 kom

6 LE

12ar

4

12ar

4 LE

36

-1

-5

35

31

0,7

38

35

2 kom

8 LE

12ar

4

12ar

4 LE

36

-1

-5

35

31

0,7

40

40

2 kom

44.2 LE

10ar

4

10ar

4 LE

37

-1

-5

36

32

0,8

36,8

41

2 kom

44.2 LE

12ar

4

12ar

4 LE

37

-2

-6

35

31

0,7

40,8

41

2 kom

44.1 Silance LE

12ar

4

12ar

4 LE

38

-1

-5

37

33

0,7

38,4

40

2 kom

10

12ar

4 LE

12ar

6 LE

40

-1

-3

39

37

0,7

44

50

2 kom

44.2 LE

12ar

4

15ar

6 LE

41

-2

-6

39

35

0,7

45,8

46

2 kom

44.1 Silance LE

14ar

4

14ar

6 LE

42

-2

-7

40

35

0,6

46,4

45

2 kom

44.2 LE

18ar

4

16ar

6 LE

42

-1

-5

41

37

0,5

52,8

46

2 kom

6 LE

12ar

4

12ar

44.1 Silance LE

42

-1

-5

41

37

0,7

42,4

45

2 kom

6 LE

12ar

44.1 Silance

12ar

44.1 Silance LE

44

-2

-6

42

38

0,7

46,8

56

2 kom

8 LE

12ar

4

12ar

44.1 Silance LE

45

-2

-6

43

39

0,7

44,4

50

2 kom

10

12

6 LE

12

44.1 Silance LE

46

-2

-6

44

40

0,7

48,4

60

2 kom

44.1 Silance LE

12ar

4

12ar

44.1 Silance LE

47

-2

-6

45

41

0,7

44,8

51

2 kom

66.1 Silance

12ar

6 LE

12ar

44.1 Silance LE

50

-2

-6

48

44

0,7

50,8

66